Sörmlands (s)laget

Välkomna till officiella lagtävlingar i agility 1-2 september 2018

Arrangörer är Hölö-Mörkö BK, Strängnäs LKK och Södertälje LKK.

Plats: Södertälje LKK

 

Klasser

Lag, alla storlekar
2 x Agilityklass, båda dagarna
2 x Hoppklass, båda dagarna

Fyra banor
1 Agilitybana, small + medium
1 Hoppbana, small + medium
1 Agilitybana, large
1 Hoppbana, large

PM kommer att finnas ute senast en vecka innan tävlingen

Skott kan förekomma från närliggande skjutbanor.

Anmälan sker via http://www.sagiktavling.se senast den 10/8

Vid frågor kontakta Susanne Hägerstrand

hund85@hotmail.com eller 073-407 79 87

 

1.11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”…

3. Ansvar
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.