Webb

Webbsektionens verksamhetsberättelse 2017

Sammanfattning

2017 kan sammanfattas som ett stökigt men ”revolutionerade” år för klubbens hemsida och övrig webbkommunikation. I punkter kan året sammanfattas enligt nedan.

  • Ny webbansvarig med avsikt att skapa en modern webbplats och webbkommunikation med medlemmar och besökare i centrum. Sämre förutsättningar av naturligt informationsflöde än tidigare.
  • Omfattande förändring av webbplatsen som först inte resulterade i det förväntande utfallet och gav negativa konsekvenser men som landande i något stabilt i slutet av året.
  • Webbansvaret utökas till att innefatta klubbens närvaro på Facebook.
  • Återupplivad officiell Facebooksida och förändring av grupper som bland annat numera är slutna endast för medlemmar.
  • Fokus på utveckling, modernisering och nytt arbetssätt för webbkanaler. Bland annat i syfte att försöka locka nya medlemmar samt få aktiviteter och kurser fullbokade.
  • Utveckling av anmälningsförfaranden, undersökningar och prenumerationer på ett sätt som kräver mindre administrativa insatser för alla.
  • Utökad arbetsgrupp med redaktör.

Byte av CMS, gränssnitt, webbhotell och design

Under året har webbplatsens CMS (innehållshanteringssystem) bytts ut två gånger. Det första bytet gick inte till som förväntat vilket resulterade i negativa konsekvenser genom bland annat svårigheter i kommunikationen via webbplatsen. För att webbinformationen inte skulle bli lidande under högsäsongen harvades säsongen igenom i ett otroligt svårarbetat CMS. Konsekvensen av detta blev en torftig hemsida innehållande och uppdaterande av endast det viktigaste.

Strax innan årsskiftet släktes webbplatsen ner för ett byte av webbhotell och byte till ett modernt och lättarbetat CMS. Nu drivs webbplatsen genom WordPress som är enkelt att arbeta i och ger klubben förutsättningar att ha en webbplats som enkelt uppdateras i takt med omvärldens snabba utveckling.

Användarvänlighet

Statistiken visar att 80 % av webbplatsbesökarna använder sina mobiltelefoner vid besöket. Därför är det viktigt att utforma och designa webbplatsen därefter. Detta var den största anledningen till den stora förändringen av hemsidan. Nu anpassar sig sidornas utseende beroende på vad du använder för utrustning.

Facebook

Facebook är en del i webbkommunikationen

Efter beslut genom styrelsen utökas den webbansvariges uppgifter till att ansvara för klubbens närvaro på Facebook, både sidor och -grupper. Syftet är att få ett helhetsgrepp och samordning av informationen som kanaliseras digitalt.

Facebooksida

Under året har klubbens Facebooksida återupplivats för att i första hand fungera som en förlängd arm av hemsidan. Syftet är främst att nå ut till fler personer med vår information och genom detta locka nya medlemmar och fylla våra kurser och aktiviteter.

Facebookgrupper

Facebookgrupperna ska slås samman så att endast en grupp finns för oss medlemmar. Det ska inte spela någon roll i vilken/vilka hundsporter medlemmarna är intresserade av. Vi är en klubb med ett gemensamt intresse att träna våra hundar och i övrigt verka för klubbens bästa. Gruppen kommer att vara sluten vara inriktad på medlemsdiskussioner som icke-medlemmar inte har något värde i att informeras om. Icke-medlemmar kan följa klubbens sida för att få information om klubbens verksamhet.

Framåtblickande

Inför framtiden har nu webbplatsen en stabil grund att fortsätta utvecklas i takt med omvärlden. Arbetsgruppen kommer att utökas med minst en redaktör som främst kommer att arbeta med uppdatering av medlemmarnas resultatsidor. Planer finns också att utöka sektionen ytterligare med en eller flera fotografer. Anledningen är att bra bilder är oerhört viktigt för både design och budskapet av information. Om du är intresserad av att hjälpa till så hör av dig till webbansvarig.