Lotta Buczkowski och Oskar

Nose work

Eukalyptus Lagerblad Lavendel
Godkänt doftprov X
Startat Kval Kval Kval.res.
Klass 1
Klass 2
Klass 3