Styrelsen

Styrelsen 2019

Susanne Hägerstrand och Fanta

Ordförande

Susanne Hägerstrand
076 394 65 30
ordforande@slkk.se

Vice ordförande

Mona Karlsson
vice@slkk.se

Sekreterare

maila till hund85@hotmail.com

Kassör

Eva Gustafsson
kassor@slkk.se

Ordinarie ledamot

Monica Wallgren
ledamot@slkk.se

Suppleant

Carina Lönnkvist

Jennifer Eklund

Suppleant

Åsa Didriksson

Valberedning

valberedning@slkk.se

Sammankallande: Berit Johnsson

Övriga: Magdalena Karlsson

Jenny Wallin