Lena Nilsson & Hilmer

Utställning

Championat/titlar: NORD UCH (SE UCH, DK UCH, FI UCH)

Andra utställningsmeriter

BIS inofficiell rasspecial 2017