Vasahoppet 2018

Strängnäs lokala kennelklubb bjuder in till Vasahoppet 6 juni 2018

Officiell agilitytävling, klass 3.

Dubbel agilityklass och en hoppklass för alla storleksklasser.

Domare: Tina Karlsson och Emma Broberg

Plats: Strängnäs LKK

Anmälan och betalning sker senast den 16 maj 2018 via www.sagiktavling.se.

PM kommer att finnas på www.sagiktavling.se och på klubbens hemsida www.slkk.se senast 1 vecka innan tävlingsdagen.

 

Vid frågor kontakta Susanne Hägerstrand

Tel. 073-407 79 87 eller hund85@hotmail.com

 

 

1.11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”…

3. Ansvar
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”.