Kallelse till årsmöte 2024

Här med kallas klubbens medlemmar till SLKKs årsmöte tisdag den 13 februari 2024 klockan 19:00
Plats: Malmbylyan.

Klubben bjuder på lättare förtäring.

Vill du ha alla handlingarna innan mötet?
De kommer att finnas tillgängliga senast en vecka innan, maila till ordforande@slkk.se

Välkommen

Påverka