Kallelse till årsmöte 2020

Påverka

Härmed kallas du till SLKK’s årsmöte tisdagen den 11 februari 2020
klockan 19.00.
Plats: Malmbylyan.
Klubben bjuder på lättare förtäring.

Remisser till årsmötet skall vara kubben tillhanda senast 3 veckor innan
årsmötet till sekreterare@slkk.se

Välkomna!