Kallelse till årsmöte 2021 OBS! ändrat datum

Påverka

Härmed kallas du till SLKK’s årsmöte söndag den 6 juni 2021 OBS! ändrat datum.
klockan 13:00 utomhus.
Plats: Malmbylyan.
Klubben bjuder på lättare förtäring.

Remisser till årsmötet skall vara kubben tillhanda senast 3 veckor innan
årsmötet till sekreterare@slkk.se

Välkomna!