Kallelse till årsmöte 2022

Härmed kallas du till SLKK’s årsmöte tisdag den 8 mars 2022 klockan 19:00
Plats: Malmbylyan.

Klubben bjuder på lättare förtäring.

Remisser till årsmötet skickas till sekreterare@slkk.se

Välkomna!

Påverka