Kallelse till årsmöte den 12 februari 2019

Strängnäs lokala kennelklubb kallar till årsmöte tisdagen den 12 februari 2019 klockan 19.00.

Ärenden som medlem vill ha behandlat på årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan mötet hålls. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här.

Klubben bjuder på lättare förtäring.

Välkomna