Nyhet! Årets utställningshund

NYHET! NYHET! 2019 NYHET! NYHET!

Årets Utställningshund.

Från och med i år inför vi en ny ”tävlan” som riktar sig till dig som ställer ut din hund Officiellt på SKK anslutna klubbar under 2019. Tävlingen går ut på att ”samla” poäng för uppnådda meriter.

Utställningsåret räknas från My Dog, Göteborg t.o.m. Stockholm HUNDmässa.

För att få delta gäller följande kriterier:

 • Du måste vara medlem i Strängnäs Lokala Kennelklubb.
 • Hunden ska vara registrerad i SKK och finnas med på SKK Hunddata.
 • Poängen får räknas från högst 5 officiella utställningar.
 • Du ansvarar själv för att skicka in resultaten till SLKK:s utställningssektion, (bejoslkk@gmail.com) senast 15 januari.
 • De uppgifter du skickar in på hunden och resultaten måste finnas på
  SKK Hunddata, så kontroll kan ske vid årsslutet.

Poängen räknas enligt följande:

 • BIR el BIM = 10 poäng
 • BIR el BIM Veteran = 8 poäng
 • Certifikat = 8 poäng
 • Nordic Cert = 8 poäng
 • Reserv-Cert = 5 poäng
 • Reserv Nordic Cert = 5 poäng
 • CACIB = 8 poäng
 • Reserv-Cacib = 5 poäng
 • Ck (cert.kvalitet) = 5 poäng

Vid årets slut räknas den uppnådda poängen ihop och de fyra hundar med högst poäng premieras vid årsmötet.

Välkommen med dina resultat!

Utställningssektionen

bejoslkk@gmail.com