Påminnelse om krav på vaccination

Nu är det många nya kurser som startar på klubben och vi vill uppmärksamma klubbens krav angående vaccinering.

Strängnäs lokala kennelklubb kräver att samtliga hundar som vistas på klubbens område ska vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:

  • Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
  • Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
  • Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlingsbeskrivnings- och/eller utställningsdagen.

Vidare ställer klubben krav på att hunden ska vara vaccinerad mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

Läs klubbens regler i sin helhet på
http://www.slkk.se/att-delta-pa-vara-kurser-och-aktiviteter/