Tävlingsförberedande kurs i Nose Work med start 9/9 2021

Är du intresserad att börja utmana dig och hunden på lite högre nivå eller kanske rent av har tävlingsambitioner? Då är det här kursen för dig. Vi kommer att på kursen göra sökområden som är så lika en tävlingssitation som möjligt. Det innebär till exempel större sökområden, högre gömmor, tydligare och mer konsekvent träning för att motsvara klass I- svårighet, det vill säga första tävlingsklassen i Nose Work. Vi tittar på vad som krävs för att anmäla till tävling, vi går igenom tävlingsregler som allmänna regler, vi tittar på samspel mellan förare och hund samt hur och om föraren förstår hundens sätt att markera. Vi kommer att titta närmre på förberedelserna innan tävling, hundens känslighet för störningsdofter mm.

Antal kurstillfällen: 5 torsdagar med start 9/9 2021. Tid: 18:00-20:15. Kostnad: 500:- inklusive fika. Antal platser: 6 ekipage Anmälan sker via mail till nosework@slkk.se