Vasahoppet 6 juni

Välkommen till officiell agilitytävling i klass 1 och klass 2 på Strängnäs Lokala Kennelklubb.

Klasser: Agility 1, Hopp 1, Agility 2, Hopp 2 i alla storleksklasser.

Domare: Yvonne Ahlin och Kjell Pettersson
Tävlingsledare: Susanne Hägerstrand och Seija Vartiainen

Avgift: 70 kr/start
Anmälan och betalning sker senast den 9 maj 2019 via www.agilitydata.se.

PM kommer att finnas på www.agilitydata.se senast 1 vecka innan tävlingsdagen.

Vid frågor kontakta Susanne Hägerstrand
Tel. 073-407 79 87 eller hund85@hotmail.com

VARMT VÄLKOMNA!


1.11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas.”…  

Ansvar
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”